მთავარი აქტუალური არქივი კონტაქტი გამომცემელი
 

"აი ია." 
ხატია ღუდუშაური  
40476-დიუსელდორფი
გერმანია
 

მობილური: +49 (0)176 806 737 49
ელფოსტა:   info@ai-ia.info
   

Copyright // შპს "აი ია."
საავტორო უფლება:
რედაქციის მიერ შედგენილი, "აი ია."-ს ვებ-სივრცეში და ბეჭდურ გამოცემაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები დაცულია საერთაშორისო კანონმდებლობით საავტორო უფლებების შესახებ. სტატიათა გამრავლება, გადამუშავება, გავრცელება და ნებისმიერი სახით გამოყენება აღნიშნული კანონით დარეგულირებული ფარგლების გარეთ, საჭიროებს ავტორთა ან შემდგენელთა/რედაქციის წერილობით ნებართვას. ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულის ჩამოტვირთვა და გავრცელება მხოლოდ პირადი და არა კომერციული გამოყენებისათვის, დაშვებულია. "აი ია."-ს რედაქცია ცდილობს პატივი სცეს სხვათა საავტორო უფლებებს.

ბმულებზე პასუხისმგებლობა: "აი ია."-ს ვებ-სივრცეში გამოქვეყნებულია გარეშე პირთა ვებ-გვერდების ბმულები, რომელთა შინაარსზეც "აი ია."-ს რედაქცია პასუხისმგებელი არაა. ბმულების გამოქვეყნებისას, უცხო ვებ-გვერდები კანონსაწინააღმდეგო შინაარსს არ შეიცავდა. "აი ია."-ს რედაქცია კონკრეტული საბაბის გარეშე, უცხო ვებ-გვერდების შინაარსის მუდმივ კონტროლს არ ახდენს. კანონსაწინააღმდეგო შინაარსის დადგენის შემთხვევაში, ბმულები "აი ია."-ს ვებ-სივრცედან დაუყოვნებლივ წაიშლება.

მონაცემთა დაცვა: პირადი მონაცემები (მაგალითად გვარ-სახელი, საფოსტო ან ელ-ფოსტის მისამართი) ჩვენს ვებ-სივრცეში მფლობელთა თანხმობითაა გამოქვეყნებული. შეგახსენებთ, რომ ინტერნეტში მონაცემთა გადაცემა (მაგალითად ელ-ფოსტით), შეიძლება ტექნიკურ ხარვეზს შეიცავდეს, უსაფრთხო არაა. მონაცემთა მესამე პირთაგან სრული დაცვა შეუძლებელია. მესამე პირთა მიერ ვებ-სივრცეში გამოქვეყნებული
"აი ია."-ს საკონტაქტო მონაცემების გამოყენება რეკლამისა და საინფორმაციო მასალის დაგზავნის მიზნით, აკრძალულია.

DESIGN & WEBMASTER
www.ai-ia.info
მთავარი აქტუალური არქივი კონტაქტი გამომცემელი

Copyright// შპს "აი ია."