მთავარი აქტუალური არქივი კონტაქტი გამომცემელი
ბეჭდვითი გამოცემის ახალი ნომერი
აქტუალური თემების ანონსი


დიდოსტატი დამიანე, მამა ღმერთი, უბისის ტაძრის ფრესკა, XIV საუკუნე

აი ია.-ს ბეჭდვითი გამოცემების წასაკითხავად დაუწკაპუნეთ არქივს.მოსასმენად დაუწკაპუნეთ გამოსახულებას.

მოსასმენად დაუწკაპუნეთ გამოსახულებას.

 
ზაქარია ჭიჭინაძე: ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ
თამარ მეფის მიცვალების შემდეგ, ქართველებს ბევრი გარეული მტერი აუტყდათ, ესენი საქართველოს მოსვენებას აღარ აძლევდნენ, ამიტომაც ქართველთ აღარ აქვნდა დრო, რომ თავიანთ მეზობელ...
იხილეთ...
რენე გრუსე: სომხეთის ისტორია-სომხებამდელი სომხეთი II
ორი საუკუნის მანძილზე განზე გადგომის შემდეგ, პოლიტიკურ სცენაზე ისევ გამოჩნდა ირანი. სპარმა არსაკიდებმა სელევკიდური ელინიზმი ჯერ მიდიიდან და სპარსეთიდან გააძევეს, შემდეგ კი, ბაბილონიდან და ძველი ასურეთიდან, მათ...
იხილეთ...
რენე გრუსე: სომხეთის ისტორია-სომხებამდელი სომხეთი I
ჩვენი ცოდნის და ჩვენი უცოდინარობის დღევანდელ მდგომარეობაში, აღმოსავლეთმცოდნეები ფიქრობენ, რომ ძვ. წ. XVII საუკუნისათვის სომხეთის სახელით ცნობილ ტერიტორიაზე, სულ მცირე ვანის...
იხილეთ...
ივანე ჯავახიშვილი: საქართველოს საზღვრები
საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფოს სამზღვრები ტომობრივ მოსახლეობის სამზღვრებს არა ერთხელ გასცილებია, და ძლიერების ხანაში XI-XI საუკუნემდე, განსაკუთრებით მე-XII...
იხილეთ...
პავლე ინგოროყვა: «კავკასიის» ქვეყნების ტერიტორიული გამიჯვნის გამო
საუბარს პატარა მიმოხილვით, უფრო სწორად - მოგონებით დავიწყებ. ამ ერთი წლის წინად, როდესაც ჩვენს საისტორიო საზოგადოებაში პირველად წავიკითხე ნარკვევი: «რა ტერიტორიულ საზღვრებში უნდა განხორციელდეს თვით/მმართველობა საქართველოსი,..
იხილეთ...
www.ai-ia.info
მთავარი აქტუალური არქივი კონტაქტი გამომცემელი
Copyright// შპს "აი ია."